mapa strony

Cronne - Cross References Filter Elements

Hydrotrade - Dystrybutor wyrobów marki Cronne

Kontakt
Znajdź nas na facebooku     Szukaj według numeru filtra  


Cronne Industry, to marka o ugruntowanej pozycji, skoncentrowana na rozwoju nowych produktów w dziedzinie filtracji przemysłowej. To również dostawca w kluczowym segmencie rynku części zamiennych podzespołów przemysłowych, oferujący oryginalne podzespoły przy zachowaniu niezmiennego zakresu i wysokiej jakości oferowanych wyrobów. Linia produktów Cronne Industry to ponad 8000 typów części zmiennych, która obejmuje 93 procent europejskiego rynku aplikacji przemysłowych.


Uwaga !
Po wpisaniu numeru części w okno wyszukiwarki filtrów, prosimy sprawdzić numer oryginalny z otrzymaną propozycją. W innym razie nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki. Prosimy o wypełnienie aplikacji wyszukiwania poprzez ręczne wpisanie numeru części. Jeśli wyszukiwanie nie powiodło się, prosimy o kontakt.CRONNE udziela rękojmii, że każdy jej produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwunastu (24) miesięcy od daty przybycia produktu do siedziby dystrybutora. W takim okresie i według wyłącznego uznania CRONNE wymienimy lub naprawimy bezpłatnie produkty, które CRONNE uzna za wadliwe, pod warunkiem, że takie produkty nie zostały uszkodzone przez dystrybutora/klienta lub niewłaściwie przechowywane, zainstalowane lub eksploatowane, niewłaściwie zastosowane lub wada jest wynikiem jakiegokolwiek powodu pozostającego poza kontrolą CRONNE. Aby otrzymać rozpatrzenie w ramach niniejszej rękojmii , klient musi, w ciągu trzydziestu (30) dni od wykrycia uszkodzenia, zgłosić roszczenie do dowolnego przedstawiciela CRONNE, naszego dystrybutora CRONNE lub bezpośrednio na poniższy adres. Klient musi również zezwolić firmie CRONNE lub jej agentom na zbadanie filtra i, jeśli to konieczne, sprzętu, w celu ustalenia zakresu uszkodzenia i czy zostało spowodowane przez wadliwy produkt. Filtr należy zwrócić w oryginalnym, nieuszkodzonym stanie do firmy CRONNE w celu sprawdzenia. Wszelkie elementy wymienne, które ulegną efektowi eksploatacji, nie są objęte niniejszą gwarancją. Okres eksploatacji wszystkich elementów wymiennych zależy od czynnika zanieczyszczenia środowiska, który nie jest objęty niniejszą gwarancją. CRONNE nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania, wadliwej instalacji, modyfikacji, zaniedbania lub wypadku. CRONNE nie ponosi odpowiedzialności za przestoje, utratę dochodów, koszty utrzymania lub inne przypadkowe lub wtórne szkody. Niniejsza rękojmia jest jedyną rękojmią udzieloną przez CRONNE w odniesieniu do tych filtrów. CRONNE nie udziela żadnych innych gwarancji, ani gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
;